Климатске промјене и природне несреће у Босни и Херцеговини кроз објектив родне равноправности, друштвене једнакости и смањења сиромаштва

Ауторице: Kлаудиjа Страмбо, Лиса Сегнестам, Белма Јаховић
Сажетак разматрања
Октобар 2021. године

Родна неравноправност и друштвена неједнакост, у смислу приступа средствима, одлучивању и учешћу, као и информацијама и њихове контроле, што су све димензије сиромаштва, дубоко су испреплетени са промјенама у области животне средине. У овом сажетку разматрања је понуђено објашњење на који начин су климатске промјене и природне несреће у Босни и Херцеговини тијесно повезане са аспектима родне неравноправности, друштвене неједнакости и сиромаштва. У сажетку су представљени закључци прегледа секундарне литературе и јавно доступних база података о животној средини, здрављу, природним ресурсима, родној равноправности, друштвеној једнакости и сиромаштву у БиХ.

Најважније поруке

  • Због свог географског положаја, ограниченог капацитета прилагођавања и економског значаја сектора пољопривреде и шумарства, БиХ је посебно осјетљива на утицај климатских промјена.
  • Утицаји климатских промјена посебно угрожавају дјецу, старија лица, лица са инвалидитетом, те мигранте/це, повратнике/це и припаднике/це ромске мањине који углавном живе у подручјима подложним несрећама и често немају информације или средства потребна да се носе са овим утицајима.
  • Родна припадност, такође, може da појача осјетљивост на утицаје климатских промјена и природних несрећа због родно заснованих разлика, у начину коришћења времена (обављање кућних послова, професионални рад и брига о другима), различитог приступа имовини и финансијским средствима, као и ограниченог приступа сфери одлучивања.
  • Програми јачања свијести и капацитета намијењени групама у неповољном положају и посебно осмишљени за њих, могу да допринесу јачању њихове приправности и способности прилагођавања. Истовремено, укључивање група у неповољном положају у креирање политика за смањење ризика од климатских промјена и несрећа је кључно за креирање политика којима се обухватају њихове потребе и ангажују потенцијали за помоћ у рјешавању проблема везаних за климатске промјене.
  • Политике ублажавања и прилагођавања на климатске промјене могу да имају штетан ефекат на групе становништва у неповољном положају. Због тога је важно да се оцијене могуће посљедице и реализују стратегије за ублажавање штетних ефеката климатске политике на ове групе.

Прочитајте сажетак разматрања ОВДЈЕ.