У протеклих неколико мјесеци су на пројекту БиХ ESAP 2030+ забиљежене интензивне активности будући да се приближавамо завршетку израде Стратегије заштите животне средине за Босну и Херцеговину 

Први нацрт докумената је спреман и достављен релевантним актерима, а у току је и стратешка процјена утицаја на животну средину (СПУЖС) за сва четири нивоа власти 

‘Сама имплементација документа ће представљати изазов, с обзиром на обим Стратегије, и налагаће ефикасну вертикалну и хоризонталну сарадњу и координацију на свим нивоима власти.’ – гђа Андреа Беванда, шефица Одсјека за интегралну заштиту животне средине Федералног министарства околиша и туризма (на 5. састанку Управљачке групе за ниво Федерације БиХ, 3. март 2022. године, Сарајево).

Састанци Управљачких група

Пети циклус састанака Управљачих одбора. Фотографија: Енова

Након 5. циклуса састанака радних група, одржана су два циклуса састанака Управљачких група. Састанци посљедњег циклуса (6. за Републику Српску, 5. састанак за Федерацију БиХ, БиХ и Брчко дистрикт БиХ) су одржани у првом тромјесечју 2022. годинеОви састанци, на којима учествују помоћници министара за сваки ниво власти, на којима се доносе одлуке, одржани су у Сарајеву, Бањалуци и Брчком

Најважнији циљ састанака овог циклуса био је представљање првих нацрта Стратегије животне средине за сва четири нивоа власти у БиХ члановима Управљачких група, али и разматрање коментара од чланова радних група. Састанци су такођер били прилика да се чланови упознају са статусом пројекта, СПУЖС као и финансијским издвајањима и перспективама равноправности сполова, друштвене једнакости и сиромаштва (GESEP).  ЕКО БиХ мрежа (мрежа организација цивилног друштва у области животне средине у БиХ) такође је имала своје представнике на састанцима, а представници Аarhus центра БиХ су присутне упознали са активностима у вези са сектором вода и градњом малих хидроелектрана нагласивши важност учешћа јавности, сарадње са сектором цивилног друштва као и начела Аархуске конвенције 

Наредни састанци Управљачких група биће организовани у априлу и мају. Планирано је да након ових састанака почне процес доношења Стратегије. Координацију процеса ће водити носиоци израде Стратегије, односно надлежни органи на сва четири нивоа власти 

“Суштина рада су Акциони план и одговарајуће прописане мјере, те зато тежиште пројекта треба да се задржи на томе.” – г. Синиша Јовановић, шеф Пододјељења за издавање локацијских услова и заштиту околине, Влада Брчко Дистрикта БиХ, Одјељење за просторно планирање и имовинско правна питања (на 5. састанку Управљачке групе за ниво Брчко дистрикта, 10. март 2022. године, Брчко Дистрикт).

Чланови Управног одбора одржали састанак крајем марта

Крајем мјесеца, односно 28. марта, чланови Управног одбора су се окупили у Брчком на 4. састанку овог тијела. На овом састанку учествују министри и њихови представници са свих нивоа власти као и представници Амбасаде Шведске те Делегације Европске Уније у БиХ.  

Пети циклус састанака Управљачих одбора. Фотографија: Енова

На састанку је разговарано о сљедећим темама 

– Укупни напредак у спровођењу пројекта за израду Стратегије, укључујући информације о партиципативном приступу и активностима 

– Како је усаглашавање припреме са важећим уредбама утицало на дужину и структуру докумената. 

– Како је покренут процес стратешке процјене за сва четири нивоа власти, те да се коначни извјештај о стратешкој процјени очекује наредног мјесеца. 

– Финансијска процјена мјера је у завршној фази, а тренутна процјена износи 21,6 милијарди КМ 

– Разговарано је и о процесу доношења Стратегијесви присутни су се сложили да нису уочене никакве препрекe и да ће подржати процес; вјерују да ће доношење бити успјешно 

С нестрпљењем очекујемо достављање Стратегије и акционог плана животне средине за Босну и Херцеговину, јер сматрамо да је овај документ важан како би се омогућио стратешки плански и цјелодржавни напредак у области животне средине. С жаљењем констатујемо да реализација Стратегије усклађивања прописа правној тековини у области животне средине БиХ, која је усвојена у мају 2017. године, још увијек није усаглашена и координирана, те да није довела до уједначеног напретка на нивоу цијеле државе. Наш је став да ове двије стратегије требају да буду чврста основа за стратешку приоритизацију мјера које воде конкретном напретку државе у овом важном сектору за добробит грађана БиХ и друштва у цјелини.” – г. Жил Ребате, шеф одјела за економски развој, инфраструктуру и природне ресурсе у Делегацији

Завршне активности на изради Стратегије

Након овог периода интензивног рада и дискусија, сад смо у фази завршних активности на изради документа Стратегије. Више чланова пројекта, како домаћих тако и међународних, раде на уређивању докумената. У априлу се одржава и 6. циклус састанака радних група, а након тога слиједе додатни састанци Управљачких група 

До средине маја ћемо предати документ носиоцима израде Стратегије. Корак по корак и почиње процес доношења, који укључује и циклус јавних консултација о Стратегији и стратешкој процјени 

 

“Захваљујемо Шведској амбасади и Сиди на успјешнмо спровођењу пројекта до сада. Вјерујемо да ће доношење Стратегије показати опредијељеност свих нивоа власти на путу за чланство у ЕУ и интеграцију у ЕУ, што ће отворити могућност кориштења ИПА средстава. Присјетимо се да је приступањем Паришком споразуму и Софијској декларацији, БиХ преузела обавезу да до 2050. постигне климатску неутралност.” – г. Борислав Бојић, представник Министарство спољне трговине и економских односа (МСТО БиХ), се обратио члановима у име министра, г. Сташе Кошарца.

Чињенице о пројекту 

Стратегија се припрема у партиципативном процесу уз учешће представника релевантних институција, приватног и јавног сектора, НВО и чланова академске заједнице. Многи појединци су ангажовани и учествују на састанцима и вебинарима. Погледај дијаграме у даљњем тексту за више информација о броју организација и појединаца који су укључени у активности и врстама активности које смо организовали 

Поред тога, у сам документ Стратегије су интегрисане перспективе родне равноправности, друштвене једнакости и сиромаштва (GESEP). Паралелно с израдом ових стратешких докумената се проводи и стратешка процјена утицаја. Извјештај о стратешкој процјени ће по завршетку бити стављен на увид широј.