У поређењу са великим бројем европских земаља и шире, БиХ располаже са значајном количином водних ресурса. Вода представља кључну компоненту социјалног, економског и еколошког развоја и зато је очување наших водних подручја од суштинске важности.

Новинарка Емела Бурџовић Слипичевић описује тренутну ситуацију у управљању водом у БиХ и наглашава улогу ЕСАП-а БиХ и важност очувања квалитета и квантитета воде.

Током јануара мјесеца 2021. године су познати новинари/ке и умјетници/це изнијели своје мишљење о томе зашто и како можемо да заштитимо  животну средину, унаприједимо квалитет живота, те како ће израда ЕСАП-а БиХ 2030 + допринијети унапређењу стања животне средине у БиХ.