Preloader

Дан: 2. фебруар 2021.

Далила Ахметовић, предсједница Асоцијације младих Рома, говори о проблемима хемикалија и буке

Једна од неизбјежних посљедице модерног друштва је свакодневна изложеност великој количини буке и опасних хемикалија. Далила Ахметовић, предсједница Асоцијације младих Рома "АКСИОМ",  наводи да је важна свијест о постојању овог...

Новинарка Емела Бурџовић Слипичевић говори о води и управљању водом

У поређењу са великим бројем европских земаља и шире, БиХ располаже са значајном количином водних ресурса. Вода представља кључну компоненту социјалног, економског и еколошког развоја и зато је очување наших...

Глумац Марио Дрмаћ говори о питањима управљања отпадом у БиХ

Један становник БиХ производи око 353 кг отпада годишње, а отпад у БиХ остаје далеко од стандарда развијених земаља. Зато је повећање рециклаже отпада и смањење количине отпада за коначно...

Пјевачица Марија Шестић говори о питањима управљања ресурсима у БиХ

Управљање природним ресурсима укључује управљање ресурсима као што су земљиште, шуме, јестиве, љековите и ароматични биљке, ловна дивљач, минерални ресурси. Марија Шестић каже да је разумијевање ограничења и угрожености природних...

Дијана Тешић, оснивач и уредник ultra.ba, наглашава значај биолошке разноврсности

Босна и Херцеговина је једна од европских земаља са највећом биолошком разноврсношћу. Процењује се да око 30 одсто ендемичке флоре Балкана, односно 1800 врста, живи на територији БиХ. Дијана Тепшић,...

Александар Трифуновић, главни и одговорни уредник портала Бука, говори о управљању животном средином у БиХ

Тренутно БиХ има веома фрагментисану и сложену структуру институција одговорних за питања животне средине. Стога БиХ ЕСАП 2030 + има за циљ да ојача системе управљања животном средином кроз израду...

Пјевачица Мирела Лаковић описује проблем загађености ваздуха у БиХ

Грађани /ке БиХ сваке године се сусрећу са проблемом загађења ваздуха који ескалира у зимским мјесецима. Процеси побољшања квалитета ваздуха, енергетске транзиције и ублажавања климатских промјена су међусобно повезани. За...

Погледајте нашу Facebook кампању!

Амбасадорка Шведске у БиХ покренула је с јавим личностма нашу најновију Facebook кампањну о важним, предстојећим изазовима у области заштите животне средине Циљ пројекта ЕСАП БиХ 2030+ јесте допринијети, кроз...

Newsletter

Пријавите се својом е-маил адресом

Подршка Босни и Херцеговини у припреми Стратегије заштите околиша/животне средине.

За више информација о пројекту пишите на:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020