SEI објављује позив за достављање понуда у оквиру пројекта “Израда Стратегије и Акционог плана животне средине Босне и Херцеговине“. Сврха позива је закључивање уговора о пружању услуга процјене трошкова мјера. У складу са Пројектним документом за ЕСАП БиХ 2030+, након утврђивања мјера у оквиру Акционих планова, потребно је провести процјену трошкова у циљу препознавања финансијских импликација (могућих трошкова) за сваку предложену мјеру.

Рокови
Датум објављивања позива за достављање понуда: 28. април 2021.
Крајњи датум за исказивање интереса за достављање понуда (након којег ће СЕИ понуђачима доставити нацрте Акционих планова (на службеном језику БиХ) за ниво БиХ, ФБиХ и РС ради бољег увида)

П.С. напомињемо да исказивање интереса није услов за достављање понуде 23. маја.  Ово је само у случају да потенцијални понуђачи желе да добију додатне информације које могу да им помогну у бољем разумијевању обима посла. 

7. мај 2021.
Посљедњи дан за достављање питања: 13. мај 2021.
Одговор SEI-а на питања понуђача: (најкасније) 17. мај 2021.
Посљедњи дан за достављање понуда: 23. мај 2021. у 23:59 по централноевропском времену
Оквирни период за интервјуе са понуђачима који су ушли у ужи избор: 31.– 4. јуни 2021.
Предвиђени период за додјелу уговора: 7. – 11. јуни 2021.
Предвиђени датум почетка посла: јуни 2020. године

Више информација можете наћи у документу (ПДФ) у прилогу (на енглеском).

Напомињемо да се достављање упита, комуникације и свих осталих информација у вези са позивом врши искључиво путем TendSign website:  https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftvsrwmko под референтним насловом “21/5: Процјена трошкова мјера за пројекат “Израда Стратегије и Акционог плана животне средине Босне и Херцеговине (БиХ ЕСАП 2030+).”

 

SEI ће примити све пријаве које пристигну до 23. маја 2021. у 23:59 часова по централноевропском времену.