Босна и Херцеговина (БиХ) тренутно припрема нову Стратегију и акциони план животне средине (ЕСАП БиХ 2030+). Стратешка процјена утицаја на животну средину (стратешка процјена) је битан дио овог процеса, будући да обезбјеђује интеграцију свих релевантних разматрања у погледу животне средине, друштвено-економских аспеката и разматрања о одрживости у приједлог стратегије и акционог плана. Организовали смо вебинар под називом “Стратешко размишљање о одрживости: Улога стратешке процјене утицаја на животну средину (СПУЖС)” како бисмо од неколико стручњака/киња из БиХ, земаља Западног Балкана и Европске уније сазнали каква су њихова искуства у спровођењу стратешке процјене. Појаснили су како и зашто јавност треба да буде активно укључена, те зашто је улога надлежних институција од суштинске важности за спровођење процеса стратешке процјене. Истовремено су говорили о приликама и изазовима процеса стратешке процјене. С великим задовољством смо констатовали присуство 130 учесника/ца који су допринијели успјешној дискусији.

Учити из искустава других

Милија Чабаркапа из организације World Wildlife Fund (WWF) Adria се у излагању о практичној примјени стратешке процјене у Црној Гори осврнуо на искуства из регије. Према ријечима г. Чабаркапе, спровођење Закона о стратешкој процјени у периоду од нешто више од десет година довела је до унапређења закона и јачања капацитета на свим нивоима власти. Поред тога је побољшан квалитет процјене утицаја и извјештаја.  Међутим, осјетна побољшања су и даље потребна у процедурама, а посебно у погледу резултата процјена, односно њихове примјене.

Шпанија, као и БиХ, има веома сложену административну структуру. Енрике Цифресиз организације eWATER је појаснио начин дјеловања стратешке процјене на државном, регионалном  и општинском нивоу у Шпанији. На основу различитих искустава у погледу изазова и рјешења, у излагању су понуђена важна сазнања о томе како сложеност структуре власти може да се сагледа у процесима какав је стратешка процјена. Г. Цифрес је нагласио да је укључивање свих релевантних актера кључно за унапређење процеса одлучивања, јер обимније учешће углавном доприноси углавном доприноси доношењу бољих одлука.

Снага учешћа јавности

Учешће организација цивилног друштва у процесу стратешке процјене је кључ успјеха. Ђорђе Стефановић из WWФ Адриа је ближе објаснио улогу организација цивилног друштва у БиХ и описао различите фазе процеса стратешке процјене у којима је веома важно учешће јавности. У БиХ организације цивилног друштва показују интерес за израду планова и програма и испитивање њиховог утицаја на животну средину. Међутим, како је нагласио г. Стефановић, ово учешће није само право и могућност, него носи и велику одговорност за НВО.

У посљедњој презентацији су Ведад Суљић и Жоао Педро Силва из Центра за економски, технолошки и околински развој Сарајево (ЦЕТЕОР) дали преглед процеса стратешке процјене која се спроводи у оквиру израде ЕСАП-а и указали на могућности учешћа различитих актера. Стручњаци из ЦЕТЕОР-а су нагласили да стратешка процјена ЕСАП-а мора обезбиједити интеграцију свих разматрања у погледу животне средине, друштвено-економских аспеката и разматрања у погледу одрживости у приједлог стратегије и акционог плана у раној фази припреме. Исто тако ће у Извјештају о стратешкој процјени бити издвојени сви потенцијално значајни утицаји ЕСАП-а на животну средину и друштвено-економске аспекте, те предложена алтернативна рјешења и мјере за ублажавање негативних утицаја.

У закључку, стратешка процјенa помаже да се у припреми планова и програма у потпуности сагледају питања животне средине и здравља и да се обезбиједи одржив развој. Поред тога, ово је начин да се све заинтересоване стране и шира јавност осјећају укљученим у процесе који се тичу свију. Стратешка процјена има потенцијал да побољша учешће јавности и помогне у изналажењу одрживијих рјешења за све.

Тонски запис вебинара “Стратешко размишљање о одрживости: Улога стратешке процјене утицаја на животну средину (стратешка процјена)” можете пронаћи ОВДЈЕ

Презентације су доступне ОВДЈЕ.