Bosna i Hercegovina (BiH) trenutno priprema novu Strategiju i akcioni plan okoliša (ESAP BiH 2030+). Strateška procjena utjecaja na okoliš (strateška procjena) je bitan dio ovog procesa, budući da osigurava integraciju svih relevantnih razmatranja u pogledu okoliša, društveno-ekonomskih aspekata i razmatranja o održivosti u prijedlog strategije i akcionog plana. Organizirali smo webinar pod nazivom “Strateško razmišljanje o održivosti: Uloga strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO)” kako bismo od nekoliko stručnjaka/kinja iz BiH, zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije saznali kakva su njihova iskustva u provođenju strateške procjene. Pojasnili su kako i zašto javnost treba biti aktivno uključena, te zašto je uloga nadležnih institucija od suštinske važnosti za provođenje procesa strateške procjene. Istovremeno su govorili o prilikama i izazovima procesa strateške procjene. S velikim zadovoljstvom smo konstatirali prisustvo 130 učesnika/ca koji su doprinijeli uspješnoj diskusiji.

Učiti iz iskustava drugih

Milija Čabarkapa iz organizacije World Wildlife Fund (WWF) Adria se, u izlaganju o praktičnoj primjeni strateške procjene u Crnoj Gori, osvrnuo na iskustva iz regije.  Prema riječima g. Čabarkape, provedba Zakona o strateškoj procjeni u periodu od nešto više od deset godina dovela je do unapređenja zakona i jačanja kapaciteta na svim nivoima vlasti. Pored toga je poboljšan kvalitet procjene utjecaja i izvještaja. Međutim, osjetna poboljšanja su i dalje potrebna u procedurama, a posebno u pogledu rezultata procjena, odnosno njihove primjene.

Španija, kao i BiH, ima veoma složenu administrativnu strukturu. Enrique Cifres iz organizacije eWATER je pojasnio način na koji proces strateške procjene funkcionira na državnom, regionalnom  i općinskom nivou u Španiji. Na osnovu različitih iskustava u pogledu izazova i rješenja, u izlaganju su ponuđena važna saznanja o tome kako se složenost strukture vlasti može sagledati u procesima kakav je strateška procjena. G. Cifres je kazao da je uključivanje svih relevantnih aktera ključno za unapređenje procesa odlučivanja, jer opsežnije učešće uglavnom doprinosi donošenju boljih odluka.

Snaga učešća javnosti

Učešće organizacija civilnog društva u procesu strateške procjene je ključ uspjeha. Đorđe Stefanović iz WWF Adria je bliže objasnio ulogu organizacija civilnog društva u BiH i opisao različite faze procesa strateške procjene u kojima je veoma važno učešće javnosti. U BiH organizacije civilnog društva pokazuju interes za izradu planova i programa i ispitivanje njihovog utjecaja na okoliš. Međutim, kako je naglasio g. Stefanović, ovo učešće nije samo pravo i mogućnost, nego nosi i veliku odgovornost za NVO.

U posljednjoj prezentaciji su Vedad Suljić i João Pedro Silva iz Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo (CETEOR) dali pregled procesa strateške procjene koja se provodi u okviru izrade ESAP-a i ukazali na mogućnosti učešća različitih aktera. Stručnjaci iz CETEOR-a su naglasili da strateška procjena ESAP-a mora osigurati integraciju svih razmatranja u pogledu okoliša, društveno-ekonomskih aspekata i razmatranja u pogledu održivosti u prijedlog strategije i akcionog plana u ranoj fazi pripreme. Isto tako će u Strateškoj studiji biti izdvojeni svi potencijalno značajni utjecaji ESAP-a na okoliš i društveno-ekonomske aspekte, te predložena alternativna rješenja i mjere za ublažavanje negativnih utjecaja.

U zaključku, strateška procjena pomaže da se u pripremi planova i programa u potpunosti sagledaju pitanja okoliša i zdravlja i da se osigura održiv razvoj. Pored toga, ovo je način da se sve zainteresirane strane i šira javnost osjećaju uključenim u procese koji se tiču sviju. Strateška procjena ima potencijal da poboljša učešće javnosti i pomogne u iznalaženju održivijih rješenja za sve.

Tonski zapis webinara “Strateško razmišljanje o održivosti: Uloga strateške procjene utjecaja na okoliš (strateška procjena)” možete pronaći OVDJE

Prezentacije su dostupne OVDJE.