Cilj ovog webinara je bio pružanje informacija o procesu strateške procjene uticaja na okoliš/životnu sredinu (SPUO) u okviru izrade Strategije i akcionog plana okoliša/životne sredine (BiH ESAP 2030+) te razmjena SPUO iskustava iz drugih zemalja. Webinar pojašnjava kako i zašto je potrebno da se društvo aktivno uključi te zašto je uloga vlade ključna za izvođenje SPUO procesa. Govornici i moderatori su predstavili koje su to prilike za vladu i organizacije civilnog društva u toku procesa i ukratko opisali osnove za razvijanje kvalitetne SPUO. Učesnici/-ice su imali priliku da čuju više o trenutnom statusu SPUO procesa u okviru izrade Strategije i akcionog plana okoliša/životne sredine (BiH ESAP 2030+). Nadalje, webinar pruža uvid u naučene lekcije o SPUO procesu iz drugih zemalja Zapadnog Balkana i članica Evropske unije.

Webinar “Strateško razmišljanje o održivosti – uloga strateške procjene uticaja na okoliš/životnu sredinu” održan je 29.09.2021. godine, od 09:00 – 11:30 sati, te je organizovan u sklopu SPUO projektnih aktivnosti, koje se odvijaju istovremeno sa procesom izrade Strategije i akcionog plana okoliša (BiH ESAP 2030+), a u skladu sa EU direktivom o strateškoj procjeni uticaja na okoliš.

Informacije o dnevnom redu, predavačima i ostalim detaljima možete pronaći OVDJE.

Prezentacije su dostupne OVDJE.

Video zapis je dostupan OVDJE.