Милица Кончар је асистентица на програму за биодиверзитет и заштићена подручја у Центру за животну средину (ЦЗЗС). У приложеном видео запису, Милица говори о томе како је њена организација дала мишљење и препоруке у готово свим тематским областима ЕСАП-а БиХ, као и о питањима која сматрају најважнијим за рјешавање у оквиру нове Стратегије животне средине БиХ.

Центар за животну средину је невладина организација из Бањалуке, која ради на подручју цијеле БиХ. Баве се заштитом природе у оквиру три програма, а то су транспорт, биодиверзитет и заштићена подручја, енергија и климатске промјене.