Milica Končar je asistentica na programu za biodiverzitet i zaštićena područja u Centru za životnu sredinu (CZZS). U priloženom video zapisu, Milica govori o tome kako je njena organizacija dala mišljenje i preporuke u gotovo svim tematskim oblastima ESAP-a BiH, kao i o pitanjima koja smatraju najvažnijim za rješavanje u okviru nove Strategije okoliša BiH.

Centar za životnu sredinu je nevladina organizacija iz Banja Luke, koja radi na području cijele BiH. Bave se zaštitom prirode u okviru tri programa, a to su transport, biodiverzitet i zaštićena područja, energija i klimatske promjene.