Вебинар: Стратешко размишљање о одрживости – Улога стратешке процјене утицаја на околиш/ животну средину

  Циљ овог вебинара је био пружање информација о процесу стратешке процјене утицаја на околиш/животну средину (СПУО) у оквиру израде Стратегије и акционог плана околиша/животне средине (БиХ ЕСАП 2030+) те...