Preloader

Месец: октобар 2021.

Климатске промјене и природне несреће у Босни и Херцеговини кроз објектив родне равноправности, друштвене једнакости...

Климатске промјене и природне несреће у Босни и Херцеговини кроз објектив родне равноправности, друштвене једнакости и смањења сиромаштва Ауторице: Kлаудиjа Страмбо, Лиса Сегнестам, Белма Јаховић Сажетак разматрања Октобар 2021. године...

Јачање политике животне средине у БиХ кроз интеграцију перспективе родне равноправности, друштвене једнакости и смањења...

Јачање политике животне средине у БиХ кроз интеграцију перспективе родне равноправности, друштвене једнакости и смањења сиромаштва Ауторице: Клаудија Страмбо, Лиса Сегнестам, Белма Јаховић Извјестај ОКТОБАР 2021. године У овом извјештају...

Заштита здравља и животне средине кроз боље управљање хемикалијама у Босни и Херцеговини

Како би заштитили људско здравље, морамо осигурати сигурно коришћење хемикалија. БиХ ЕСАП 2030+, пројекат који има за циљ развити Стратегију заштите животне средине и Акциони план за Босну и Херцеговину,...

Стратешка процјена утицаја на животну средину – више од самог документа

Босна и Херцеговина (БиХ) тренутно припрема нову Стратегију и акциони план животне средине (ЕСАП БиХ 2030+). Стратешка процјена утицаја на животну средину (стратешка процјена) је битан дио овог процеса, будући...

Видео: Шта је стратешка процјена утицаја на животну средину?

Документима, као што је ЕСАП БиХ 2030+, успоставља се основа за доношење одлука у будућности и зато одређују процесе који могу да утичу негативно на живот људи. Због тога је...

Хемијска безбједност и бука у Босни и Херцеговини кроз објектив родне равноправности, друштвене једнакости и...

Хемијска безбједност и бука у Босни и Херцеговини кроз објектив родне равноправности, друштвене једнакости и смањења сиромаштва Ауторице: Клаудиjа Страмбо, Лиза Сегнестам, Белма Јаховић Сажетак разматрања Септембар 2021. године Родна...

Разумијевање друштвених посљедица кључно за хемијску безбједност

У Босни и Херцеговини (БиХ) је изложеност штетним хемикалијама један од ризика из животне средине који су нарочито опасни за здравље људи. Међутим, веома је важно напоменути да изложеност хемикалијама...

Newsletter

Пријавите се својом е-маил адресом

Подршка Босни и Херцеговини у припреми Стратегије заштите околиша/животне средине.

За више информација о пројекту пишите на:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020