Пред вратима ЕУ – Уз ЕСАП БиХ 2030+ БиХ остварује значајне помаке у реализацији Заленог...

Босна и Херцеговина, држава која обилује природним добрима, проводи напоре да у наредних 10 година испуни циљеве Зеленог плана за Западни Балкан и усвоји начела циркуларне економије и декарбонизације. Је...