Босна и Херцеговина (БиХ) припрема Cтратегију и Aкциони план заштите околиша/животне средине за период до 2030. и даље, уз подршку Штокхолмског института за околиш/животну средину, Aмбасаде Шведске у БиХ и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу, Сида. Пројекат је покренут у сриједу на догађају који је обиљежен садњом стабла уз присуство Њ.Е. престолонасљеднице принцезе Вицторије од Шведске, шведске министрице за околиш/животну средину, Исабел Лoвин и високих званичника из БиХ.

Нови пројекат је покренут садњом стабла у парку Кошево у Сарајеву. С лијева на десно: Њ.Е. престолонасљедница принцеза Вицторија од Шведске, Едита Ђапо, министрица околиша и туризма Федерације Босне и Херцеговине; Синиша Милић, градоначелник Брчко дистрикта; Биљана Мацура и Бернардас Падегимас, СЕИ. Аутор фотографије: Аиша Биједић, Aмбасада Шведскe у БиХ.

Нови Стратегија и Aкциони план заштите околиша/животне средине 2030+ (ЕСАП 2030+),  усмјерени су на:

  • јачање управљања у области околиша/животне средине у БиХ,
  • наставак усаглашавањa законског и институционалног оквира са прописима у области околиша ЕУ – што је од суштинске важности за чланство у ЕУ и
  • осигурање путоказа за доношење будућих мјера и инвестиције у сектору околиша/животне средине, као и механизама за њихову реализацију у периоду након 2030. године.

Током трајања пројекта у периоду од двије и по године, СЕИ ће радити са надлежним органима на нивоу БиХ, заједно са надлежним органима два ентитета која чине БиХ: Федерацијом Босне и Херцеговине и Републиком Српском те Брчко дистриктом Босне и Херцеговине. ЕСАП БиХ 2030+ ће бити припремљен у оквиру заједничких напора актера, а реализација би требала почети у 2022.

“За СЕИ  је част и задовољство што смо одабрани да пружимо подршку Босни и Херцеговини у припреми политике околиша/животне средине. Ово је окосница рада СЕИ-а – пружање подршке у изради политике користећи научна сазнања сa циљем постизања одрживих резултата. Надамо се да ће Cтратегија и Aкциони план заштите околиша/животне средине помоћи у приоритизацији активности и мјера које ће служити очувању околиша/животне средине у БиХ. Крајњи резултат ће бити унапређење добробити грађана/нки БиХ”, извршни директор СЕИ-а Мaнс Нилсон.

Садња стабла у парку Кошево, Сарајево. Сa лијева на десно: Едита Ђапо, министрица околиша и туризма Федерације Босне и Херцеговине; Мирко Шаровић, министар вањске/спољне трговине и економских односа БиХ; Њ.Е. престолонасљедница принцеза Вицториа од Шведске ; Сребренка Голић, министрица за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске; Исабела Лoвин, министрица за околиш/животну средину и климу Шведске; Синиша Милић, градоначелник Брчко дистрикта. Аутор фотографије: Аиша Биједић, Aмбасада Шведскe у БиХ.

Поред пружања подршке у изради ЕСАП-а БиХ 2030+, СЕИ ће такођер провести оцјену постојећег стања околиша/животне средине у БиХ, помоћи у дефинисању политике у овој области у БиХ, јачању капацитетa организација, институција, мрежа и осталих релевантних актера за планирање, реализацији и праћењу реализације мјера на нивоу политике у области околиша/животне средине, те идентификацији финансијских средстава и људских капацитета потребних за провођење ЕСАП-а БиХ 2030+.

Стратегија и Aкциони план заштите околиша/животне средине помоће БиХ у испуњавању обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању из 2008. године који је потписала са ЕУ. Један од циљева Cтратегије је да допринесе бољем испуњавању других међународних обавеза БиХ у области околиша/животне средине и одрживости, укључујући Агенду 2030 и 17 циљева одрживог развоја. БиХ је 2016. године поднијела захтјев за чланство у ЕУ.

Према наводима из Прегледа стања у области околиша/животне средине у БиХ које проводи УН, иако је у протеклој деценији у БиХ забиљежен напредак у рјешавању проблема у сектору околиша/животне средине, највећи изазови са којима се БиХ суочава у овој области су загађеност зрака/ваздуха, проблеми са управљањем отпадом и прочишћавањем отпадних вода, крчење шума, забринутост у погледу утицаја производње хидроенергије на водне ресурсе и биолошку разноликост и потреба за више заштићених подручја – што су све проблеми који ће се вјероватно рјешавати у оквиру ЕСАП-а БиХ 2030+.

Финансијску подршку активностима осигуравају Aмбасада Шведскe у БиХ и Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (Сида).

Нови пројекат је покренут у сриједу (6. новембра) садњом стабла у парку Кошево у Сарајеву. Догађају су присуствовали Мирко Шаровић, министар вањске/спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Едита Ђапо, министрица околиша и туризма Федерације Босне и Херцеговине, Сребренка Голић, министрица за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Синиша Милић, градоначелник Брчко дистрикта, представници Шведске амбасаде у БиХ (укључујући амбасадорицу Јохану Стрoмкуист), Исабел Лoвин, министрица за околиш и климу Шведске, Њ.Е. престолонасљедница принцеза Вицториа од Шведске, принц Даниел од Шведске и чланови тима СЕИ-а: Бернардас Падегимас, водитељ пројекта и Биљана Мацура, научни савјетницa.