Едита Ђапо,
министрица, члан УО, ФБиХ, Федерално министарство околиша и туризма ФБиХ