Мехмед Церо,
помоћник министрицe у Сектору за околиш, координатор за ФБиХ, Федерално министарство околиша и туризма ФБиХ