Милош Јокић,
помоћник Министра за координацију пројеката, развој и европске интеграције Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске