Сенка Куленовић,
пројектна службеница, локални партнер: Конзорцијум Енова д.о.о. Сарајево и Центар за енергију, околиш и ресурсе – ЦЕНЕР 21 тренутно на родитељском одсуству