Снежана Мишић Михајловић, (Управљање околишем/животном средином)