Preloader

Događaji

Početna|Događaj ( Page 10 )
Datum Naziv događaja Lokacija Status
08.10.2020. Prvi krug sastanaka radnih grupa za nivo Brčko distrikta BiH Brčko prošli
06.10.2020. Prvi krug sastanaka radnih grupa za nivo Republike Srpske Banja Luka prošli
23.09.2020. Prvi krug sastanaka radnih grupa za nivo Federacije BiH Sarajevo prošli
22.09.2020. Prvi krug sastanaka radnih grupa za nivo BiH Sarajevo prošli
16.09.2020. Prvi sastanak Upravljačkog odbora Federacije BiH Sarajevo prošli
11.09.2020. Prvi Sastanak Upravljačkog odbora Brčko distrikta BiH Brčko prošli
10.09.2020. Prvi sastanak Upravljačkog odbora Republike Srpske Banja Luka prošli
08.09.2020. Prvi sastanak Upravljačkog odbora BiH Sarajevo prošli
04.03.2018. Okrugli sto: Razumijevanje, način razvijanja i usvajanje Strateške procjene uticaja na okoliš (SPUO) za razne nivoe vlasti u BiH Sarajevo prošli
03.03.2018. Prvi sastanak BiH ESAP 2030+ Upravnog odbora Sarajevo prošli

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020