Након три године рада, завршена је израда кровне Стратегије животне средине Босне и Херцеговине (БиХ) која је тренутно у поступку усвајања.
Пројекат за израду Стратегије и Акционог плана животне средине Босне и Херцеговине (ЕСАП-а БиХ 2030+) је, у оквиру подршке изради кровне стратегије животне средине БиХ, провео Штокхолмски институт за животну средину (СЕИ), међународна независна институција за истраживање, уз подршку Амбасаде Шведске у БиХ.

Овим поводом је данас у Сарајеву уприличена завршна манифестација пројекта БиХ ЕСАП 2030+. Догађај је окупио око 100 учесника, што је кључним актерима омогућило да се заједнички осврну на пројекат и остварене резултате. Поред тога, ово је била прилика за размјену мишљења о оствареним резултатима и очекивањима, као и о поучним искуствима и изазовима у изради процјене о стратешком утјецају и даљњој имплементацији Стратегије.

БиХ ЕСАП 2030+ завршни догађај

Питање заштите животне средине тиче се свих грађана Босне и Херцеговине

Садржај Стратегије животне средине обухвата седам политика у овој области, а то су: управљање водом, управљање отпадом, биолошка разноликост и заштита природе, квалитет ваздуха, климатске промјене и енергија, хемијска сигурност и бука, одрживо управљање ресурсима и управљање околишем. У оквиру тематских области су на свеобухватан начин обрађени најважнији елементи правне стечевине, који се истовремено уклапају у секторске управљачке структуре које већ постоје у БиХ.

У изради Стратегије животне средине коришћен је партиципативни приступ. То значи да су у дефинисању Стратегије учествовали Управни одбор, чији су чланови министри, управљачке групе на нивоу помоћника министара и 28 радних група са 660 учесника из јавног сектора, академске заједнице, организација цивилног друштва, приватног сектора, као и шире јавности. Радне групе су предводили водећи стручњаци који су били повезница између радних група на свим нивоима власти за сваку тематску област.

Уз стручњаке из Босне и Херцеговине, подршку су пружали и међународни стручњаци из водећих организација које се баве питањима животне средине. Ово је први пут да се у Босни и Херцеговини у изради стратешког документа користи партиципативни приступ у овако широком обиму. На овај начин је омогућен истински партиципативни приступ који је пројекту осигурао стручно знање и подршку свих актера и контролу успјешности пројекта пренио у руке локалног становништва“, казао је Бернарда Падегимас, пројектни менаџер у СЕИ-у који је водио пројекат БиХ ЕСАП 2030+.

Бернарда Падегимас, пројектни менаџер у СЕИ-у који је водио пројекат БиХ ЕСАП 2030+

Одржано је укупно 147 састанака радних група које су водили домаћи водећи стручњаци. У периоду кад је избијање вируса цовид онемогућило физичке састанке, рад је настављен на интернет платформи. Уз то је проведена стратешка процјена утицаја (СПУ) како би се осигурала интеграција свих релевантних околишних, друштвено-економских и питања одрживости у раној фази израде Стратегије.

Будући да су тренутно стање животне средине и нужна побољшања тијесно повезана с питањима родне равноправности, друштвене једнакости и сиромаштва (ГЕСЕП), пројектни тим континуирано ради на интеграцији компоненти ГЕСЕП-а у ЕСАП БиХ 2030+, што је својеврсни пионирски подухват, кад је ријеч о стратешким документима у области заштите животне средине у БиХ.

Усвајање оваквог приступа био ја начин да се осигура да “нико неће бити изостављен”, што је најважније начело Плана за одрживи развој 2030“, додао је Падегимас.

У оквиру БиХ ЕСАП 2030+, израђене су усклађене стратегије и акциони планови за Федерацију БиХ, Републику Српску и Брчко дистрикт. Ове стратешке документе су у 2022. години усвојили надлежни органи. Усвајањем усаглашених стратегија осигурани су саставни дијелови Стратегије животне средине Босне и Херцеговине за период 2022-2032. године, која је сада у поступку усвајања.

Стратегија животне средине је важан допринос напретку у процесу приступања БиХ у ЕУ

У децембру 2022. године је Босна и Херцеговина добила статус кандидата за чланство у ЕУ. У оквиру овог процеса, Босна и Херцеговина мора наставити с активностима на усклађивању својих политика с правном стечевином ЕУ. То подразумијева и усклађивање политике у области животне средине и осигурање примјене стандарда који су важећи у државама чланицама у БиХ, као и могућност пуног учешћа у политикама животне средине ЕУ за БиХ.

Након њеног усвајања, прва кровна Стратегија животне средине БиХ ће представљати важан инструмент који ће надлежни органи у Босни и Херцеговини користити за унапређење животне средине, као и важан допринос процесу приступања ЕУ и испуњавању циљева из Зеленог плана за Западни Балкан, Плана 2030. и Паришког споразума. Поред тога, веома је важно што ће допринијети унапређењу здравља и добробити становништва ове државе. Шведска је, као држава која већ деценијама помаже одрживи развој и рјешавање питања животне средине на нивоу политика, осигурала стратешку подршку изради БиХ ЕСАП-а 2030+. Цијенимо опредијељеност свих нивоа власти у Босни и Херцеговини који су дали свој допринос дефинисању Стратегије животне средине БиХ. Тренутно највећи билатерални донатор у области животне средине и климатских промјена у Босни и Херцеговини, Шведска ће и даље давати предност заштити животне средине,” казала је Ева Гибсон Смедберг, шефица развојне сарадње у Амбасади Шведске у Босни и Херцеговини.

Ева Гибсон Смедберг, шефица развојне сарадње у Амбасади Шведске у Босни и Херцеговини

БиХ ЕСАП 2030+ пружа оквир за дугорочно планирање који омогућава усаглашену праксу и мјере у области животне средине у цијелој држави. Стратегија ће представљати кључни инструмент који ће релевантни органи користити за постизање одрживости у области животне средине, те за унапређење здравља и добробити како за садашње тако и за будуће генерације грађана у цијелој држави.