У Босни и Херцеговини  започела је реализација пројекта израде Стратегије и Акционог плана заштите околиша/животне средине БиХ за период до 2030. и даље (ЕСАП БиХ 2030+).

ЕСАП БиХ 2030+ представља стратешки документ у којем ће бити утврђени циљеви политика заштите околиша у БиХ и најважније активности до 2032. године и даље. Очекује се да ће овај документ побољшати политике у области околиша/животне средине у држави и олакшати усклађивање прописа са правном стечевином ЕУ у овој области на различитим нивоима власти – БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ.  Цјелокупни документ ЕСАП-а ће садржавати четири акциона плана, по један за сваки ниво власти (БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ), те седам ЕУ области околиша/животне средине: вода, отпад, биодиверзитет, квалитет зрака, климатске промјене и енергетика, сигурност хемикалија и бука, управљање ресурсима и управљање питањима околиша/животне средине.

Припрема ЕСАП-а БиХ 2030+ је повјерена Штокхолмском институту за околиш/животну средину (СЕИ), који ће надлежним органима испоручити кључни инструмент за остваривање одрживости у области околиша/животне средине и унапређење здравља и добробити садашњих и будућих генерација грађана у цијелој земљи. Финансијску подршку реализацији пројекта пружа Амбасада Краљевине Шведске у БиХ.

“Веома смо задовољни што је почела реализација и проведба пројекта. Ова Стратегија је окупила све актере из области околиша/животне средине у БиХ. Шведска цијени опредијељеност свих нивоа власти у БиХ. Вјерујемо да ће висок ниво учешћа у овом процесу получити добре резултате за добробит околиша/животне средине и грађана БиХ. Ова Стратегија ће такође бити важан допринос напретку у процесу приступања БиХ ЕУ, као и испуњавању обавеза из Агенде 2030“, казао је Торгнy Свенугнсон, савјетник и замјеник шефа Мисије, Амбасада Шведске.

На дугорочној основи, пројекат ће унаприједити околиш/животну средину у БиХ као и напредак у процесу приближавања БиХ чланству у ЕУ.

Према наводима из Извјештаја УН-а из 2018.г., БиХ се, упркос напретку који је забиљежила у протеклој години, још увијек суочава са озбиљним изазовима у области околиша/животне средине. То су, између осталих, загађеност зрака/ваздуха, проблеми у управљању отпадом и прочишћавању отпадних вода, крчење шума, забринутост у погледу утицаја производње хидроенергије на водне ресурсе и биолошку разноликост, те потреба за проглашавањем више заштићених подручја – што су све питања чије ће рјешавање бити обухваћено ЕСАП-ом БиХ 2030+.

Пројекат ЕСАП 2030+ требао би бити окончан у априлу 2022. године.