Интеграција питања друштвене једнакости у креирање политике животне средине: Примјер Стратегије и Акционог плана животне средине Босне и Херцеговине

Ауторице: Клаудија Страмбо, Саша Солујић
Извјештај СЕИ-а
Јуни 2023. године

Кључне поруке

У извјештају је описан приступ који је кориштен за интеграцију питања родне равноправности, друштвене једнакости и сиромаштва (GESEP – eng. Gender Equality, Social Equity, and Poverty) у пројекту за израду Стратегије и Акционог плана животне средине Босне и Херцеговине. Уз то су представљени циљеви интеграције ГЕСЕП-а, као и најважнији кораци у том правцу. У извјештају су издвојени и резултати пројекта везани за ГЕСЕП, као и неколико најважнијих препорука припремљених на основу искустава из пројекта, а то су: У процесу интеграције питања ГЕСЕП-а најприје треба да се формулишу амбиције с тим у вези; Важно је да се издвојe средства у износу довољном за остваривање циљева интеграције перспектива ГЕСЕП-а; Треба да будете спремни за могући отпор интеграцији перспектива ГЕСЕП-а у политику животне средине. У извјештају је такође наглашена потреба за бољим приступом разврстаним подацима и примјерима најбољих пракси, као и потреба да се активности пројекта користе као платформа на којој маргинализоване групе могу да слободно изнесу своје проблеме, потребе и приједлоге

Прочитајте ОВДЈЕ.