Током мјесеца фебруара и марта, БиХ ЕСАП 2030+ организовао је серију вебинара који покривају осам важних ЕУ области заштите околиша: Водне ресурсе; Управљање отпадом; Биодиверзитет и заштиту природе; Квалитет зрака, климатске промјене и енергија; Хемијску сигурност; Буку; Одрживо управљање ресурсима; и Управљање околишем.

Током вебинара представљене су најбоље праксе и искуства са студијама случајева из неколико земаља ЕУ-а, те су донијели прилику за разговор са водећим стручњацима на ову тему.

Претходни вебинари:

Вебинар 1: Побољшање квалитете ваздухa – мјере, планирање и стратегије

25.02.2021. године | 09:00 – 11:30 ГМТ + 1

Побољшање квалитета ваздухa у Босни и Херцеговини један је од кључних приоритета за побољшање квалитета живота грађана. Током вебинара, представљене су најбоље праксе и научене лекције у побољшању квалитета ваздухa са примјерима из неколико земаља ЕУ. Вебинар је прилика да се о овим питањима разговара са водећим стручњацима у том подручју.

Дневни ред и информације о панелистима можете погледати ОВДЈЕ.

Презентације можете погледати ОВДЈЕ.

Овај догађај је дио кампање Причајмо о ваздуху/Let’s talk about air, коју води Шведска амбасада у Босни и Херцеговини.

Вебинар 2: Усклађивање и проведба законодавства ЕУ о управљању отпадом – Искуство из Естоније

03.03.2021. године | 09:00 – 11:30 ГМТ +1

Током вебинара представљена су искуства Естоније у процесима усклађивања и проведбе законодавства ЕУ о отпаду, те одговарајуће стратегије с тим у вези. Стручњаци су изложили на који начин земља у транзицији попут БиХ може покренути хијерархију у управљању отпадом уз осврт на искуства Естоније.

Дневни ред и информације о панелистима можете погледати ОВДЈЕ.

Презентације можете погледати ОВДЈЕ.

Вебинар 3: Биодиверзитет и заштита природе у складу са стандардима ЕУ – од јавних политика до реализације

04.03.2021. године | 09:30 – 12:00 ГМТ +1

Ова радионица доприноси јачању свијести о предностима успостављања еколошких мрежа за животну средину, економију и друштвене аспекте. Активност је намијењена за упознавање учесника са процесом усклађивања и имплементације прописа ЕУ у области биодиверзитета и заштите природе и релевантним стратегијама у БиХ у овој области. Говорници су током вебинара представили неколико примјера из различитих држава чланица ЕУ, уз опис искустава ових држава у процесу увођења програма Натура 2000 и еколошке мреже.

Дневни ред и информације о панелистима можете погледати ОВДЈЕ.

Презентације можете погледати ОВДЈЕ.

Вебинар 4: Унапређење управљања водним ресурсима – концесије за добробит друштва

05.03.2021. године | 09:00 – 11:30 ГМТ +1

У оквиру вебинара представљене су најбоље праксе дод јеле концесија за кориштење воде као и изазови из три земље из различитих крајева ЕУ (Хрватска, Шведска и Шпанија). Такођер, размотрене су друштвене предности концесије у складу са стандардима ЕУ из перспективе одређених држава чланица.

Дневни ред и информације о панелистима можете погледати ОВДЈЕ.

Презентације можете погледати ОВДЈЕ.

Вебинар 5: Предности учешћа јавности у креирању јавних политика околиша/животне средине – увид у искуства БиХ и Естоније

08.03.2021. године | 09:00 – 11:30 ГМТ +1

Ова активност је осмишљена тако да се учесницима пружи прилика да сазнају више о ефикасним праксама учешћа јавности, с нагласком на управљању околишем/животном средином. Гостујући стручњаци говоре о томе зашто је учешће јавности важан елемент у креирању политике околиша/животне средине. У прилог томе наведени су примјери студија случаја из БиХ и Естоније. Студија случаја из БиХ објашњава позитивну улогу и учешће организација цивилног друштва у креирању политике околиша/животне средине, док примјер из Естоније показује став власти у погледу изазова и предности учешћа јавности из перспективе државе чланице ЕУ.

Дневни ред и информације о панелистима можете погледати ОВДЈЕ.

Презентације можете погледати ОВДЈЕ.

Вебинар 6: Бука из околине, општи значај и утицај буке на здравље – шта можемо научити од ЕУ и Шведске?

09.03.2021. године | 09:00 – 11:30 ГМТ +1

У оквиру вебинара представљен је најновији развој догађаја из Шведске и Румуније у области буке из околине као и разлике између буке из околине и других врста буке. Стручњаци такођер говоре о најновијим истраживањима и утицају буке на људско здравље.

Дневни ред и информације о панелистима можете погледати ОВДЈЕ.

Презентације можете погледати ОВДЈЕ.

Вебинар 7: Хемијска безбједност у контексту ЕУ: Пренос знања и сагледавање позитивних пракси

10.03.2021. године | 09:00 – 11:30 ГМТ +1

Циљ вебинара је да пружи информације о хемијској безбједности у контексту директива ЕУ и разматрање утицаја хемикалија на здравље људи и животну средину. Разматран је и приступ планирању стратегије о хемијској безбједности. Стручњаци пружају информације о начину израде закона везаних за хемикалије у државама са статусом кандидата за чланство у ЕУ, а учесници се упознају са поучним искуствима из пројекта “Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији.”

Дневни ред и информације о панелистима можете погледати ОВДЈЕ.

Презентације можете погледати ОВДЈЕ.

Вебинар 8: Одрживо управљање ресурсима – јавне политике и праксе Европске уније у државама чланицама

11.03.2021. године | 09:00 – 12:00 ГМТ +1

На вебинару су представљене предности које подразумијевају мултифункционални приступ одрживом управљању ресурсима. Излагања панелиста појашњавају зашто је неопходно одрживо управљање шумама, земљиштем и минералима као и приступ и планирање у националном контексту. Говорници такођер говоре о различитим темама од управљања земљиштем и шумама у Хрватској до приступа одрживом рударству у Пољској.

Дневни ред и информације о панелистима можете погледати ОВДЈЕ.

Презентације можете погледати ОВДЈЕ.