Први БиХ ЕСАП 2030+ вебинари

Током мјесеца фебруара и марта, БиХ ЕСАП 2030+ организовао је серију вебинара који покривају осам важних ЕУ области заштите околиша: Водне ресурсе; Управљање отпадом; Биодиверзитет и заштиту природе; Квалитет зрака,...