Prvi BiH ESAP 2030+ webinari

Tokom mjeseca februara i marta, BiH ESAP 2030+ organizovao je seriju webinara koji pokrivaju osam važnih EU oblasti zaštite okoliša: Vodne resurse; Upravljanje otpadom; Biodiverzitet i zaštitu prirode; Kvalitet zraka,...