Многе државе широм свијета, укључујући БиХ, су 8. марта обиљежиле Међународни дан жена. Агенција за равноправност полова БиХ при Министарству за људска права и избјеглице БиХ је организовала конференцију под називом “Родна равноправност у контексту заштите животне средине и климатских промјена” у циљу разматрања питања релевантних за родну равноправност и животну средину. Једна од гошћи које су се обратиле на овом састанку била је Клаудија Страмбо из Штокхолмског института за животну средину, која је такође чланица пројектног тима за израду ЕСАП-а БиХ.

Клаудија Страмбо је у својој презентацији нагласила да су равноправност, друштвена једнакост и смањење сиромаштва (такозвани аспекти ГЕСЕП-а) кључне компоненте сваке стратегије животне средине, те је објаснила како су ови аспекти интегрисани у израду стратегије и акционог плана животне средине БиХ (ЕСАП БиХ).

ЕСАП БиХ је од самог почетка пројекта укључио призму ГЕСЕП-а, како у процес (што подразумијева израду стратегије заједно са заинтересованим странама) тако и у резултат (стварни садржај стратегије). Истакла је да је од суштинског значаја да се разумије да интеграција ГЕСЕП-а није ограничена на питања родне равноправности, што значи да обухвата и друге друштвене аспекте који су једнако релевантни за политику животне средине, као што су старосна доб, етничка припадност, мјесто живљења и способност, односно онеспособљеност појединца/ке.  Овај шири поглед нам такође омогућава боље разумијевање потреба жена и мушкараца у вези са животном средином, будући да се никако не ради о хомогеним групама.

Страмбо је навела важност укључивања ширег спектра мишљења и перспектива у доношење одлука у области животне средине, посебно наглашавајући вриједност коју у процесу израде ЕСАП-а БиХ има партиципативни приступ. И поновно је нагласила важност усвајања перспективе родне равноправности и друштвене једнакости у политику животне средине с обзиром да се тиме омогућава инклузивнија и у коначници ефективнија израда политике.

Снимак конференције можете да преузмете овдје: https://bit.ly/3q7EgFl

Више о перспективама у доношењу одлука у области околиша прочитајте овдје.