Mnoge države širom svijeta, uključujući BiH, su 8. marta obilježile Međunarodni dan žena. Agencija za ravnopravnost spolova BiH pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH je organizirala konferenciju pod nazivom “Rodna ravnopravnost u kontekstu zaštite okoliša i klimatskih promjena” s ciljem razmatranja pitanja relevantnih za rodnu ravnopravnost i okoliš. Jedna od gošći koje su se obratile na ovom sastanku bila je Claudia Strambo iz Štokholmskog instituta za okoliš, koja je također članica projektnog tima za izradu ESAP-a BiH.

Claudia Strambo je u svojoj prezentaciji naglasila da su ravnopravnost, društvena jednakost i smanjenje siromaštva (takozvani aspekti GESEP-a) ključne komponente svake strategije okoliša, te je objasnila kako su ovi aspekti integrirani u izradu strategije i akcionog plana okoliša BiH (ESAP BiH).

ESAP BiH je od samog početka projekta uključio prizmu GESEP-a, kako u proces (što podrazumijeva izradu strategije zajedno sa zainteresiranim stranama) tako i u rezultat (stvarni sadržaj strategije). Istakla je da je od suštinskog značaja razumjeti da integracija GESEP-a nije ograničena na pitanja rodne ravnopravnosti, što znači da obuhvata i druge društvene aspekte koji su jednako relevantni za politiku okoliša, kao što su starosna dob, etnička pripadnost, mjesto življenja i sposobnost, odnosno onesposobljenost pojedinca/ke.  Ovaj širi pogled nam također omogućava bolje razumijevanje potreba žena i muškaraca u vezi s okolišem, budući da se nikako ne radi o homogenim grupama.

Strambo je navela važnost uključivanja šireg spektra mišljenja i perspektiva u donošenje odluka u oblasti okoliša, posebno naglašavajući vrijednost koju u procesu izrade ESAP-a BiH ima participativni pristup. I ponovno je naglasila važnost usvajanja perspektive rodne ravnopravnosti i društvene jednakosti u politiku okoliša s obzirom da se time omogućava inkluzivnija i u konačnici efektivnija izrada politike.

Snimak konferencije možete preuzeti ovdje: https://bit.ly/3q7EgFl

Više o perspektivama u donošenju odluka u oblasti okoliša pročitajte ovdje.