Međunarodni dan žena: integracija aspekata GESEP-a u izradu politika okoliša

Mnoge države širom svijeta, uključujući BiH, su 8. marta obilježile Međunarodni dan žena. Agencija za ravnopravnost spolova BiH pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH je organizirala konferenciju pod...