Амбасадор Шведске у Босни и Херцеговини се састао са неколико министара из Босне и Херцеговине, градоначелником Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, aмбасадором Европске уније у БиХ и представницима Штокхолмског института за околиш/животну средину како би разговарали о политикама у области околиша/животне средине у БиХ.

Разговори о сарадњи и могућим стратегијама за политике у области околиша/животне средине одржани су током радног ручка у Амбасади Шведске у Сарајеву.

СЕИ је задужен да припреми опширан пројектни документ и пројектни задатак за дугорочни пројекат развоја политике у области околиша/животне средине у Босни и Херцеговини. Овај пројектни документ ће бити основа за одлуку Шведске о финансирању пројекта.

Фотографија: Гразина Мислинска/AjEм/Гети Имиџис.

“Министри су потврдили потребу и значај усвајања секторских стратегија планирања и акционих планова. Изразили су своју истинску спремност да заједно раде на припреми ове Cтратегије уз стручну подршку Штокхолмског института за животну средину (СЕИ) и Шведске”, извјештава Сарајево Тajмс.