Ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini se sastao sa nekoliko ministara iz Bosne i Hercegovine, gradonačelnikom Brčko distrikta BiH, ambasadorom Evropske unije u BiH i predstavnicima Štokholmskog instituta za okoliš/životnu sredinu kako bi razgovarali o politikama u oblasti okoliša/životne sredine u BiH

Razgovori o saradnji i mogućim strategijama za politike u oblasti okoliša/životne sredine održani su tokom radnog ručka u Ambasadi Švedske u Sarajevu.

SEI je zadužen da pripremi opširan projektni dokument i projektni zadatak za dugoročni projekat razvoja politike u oblasti okoliša/životne sredine u Bosni i Hercegovini. Ovaj projektni dokument će biti osnova za odluku Švedske o finansiranju projekta.

Fotografija: Grazyna Myslinska / EyeEm / Getty Images.

“Ministri su potvrdili potrebu i važnost donošenja sektorskih strategija planiranja i akcionih planova. Izrazili su istinsku spremnost da zajednički rade na pripremi ove strategije uz stručnu podršku Štokholmskog instituta za okoliš/životnu sredinu (SEI) i Švedske”, izvještava Sarajevo Times.