Anneli Sundin,
службеница за комуникације, SEI тренутно на родитељском одсуству