Нада Љубојевић,
виша стручна сарадница, координаторица за БД БиХ, Заштита животне средине у оквиру Одjељења за просторно планирање и имовинско правне послове, Брчко дистрикт Босне и Херцеговине