Nada Ljubojević,
viša stručna saradnica, koordinatorica za BD BiH
, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove, Brčko distrikt BiH