Един Заимовић,
шеф одjељења, члан УО, БД БиХ, Одjељење за просторно планирање и имовинско правне послове, Брчко дистрикт