Edin Zaimović,
šef odjeljenja, član UO, BD BiH
, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove, Brčko distrikt BiH (BD BiH)