Санда Миџић Куртагић
(Управљање ресурсима – одрживо управљање ресурсима)