Sanda Midžić Kurtagić
(Upravljanje resursima – održivo upravljanje resursima)