Босна и Херцеговина (БиХ) проводи припреме за израду Cтратегије заштите околиша/животне средине и Aкционог плана за период до 2030. и даље (ЕСАП-а БиХ 2030+).  Дана 3. марта 2020. године у Сарајеву ће бити одржан први састанак Управног одбора пројекта ЕСАП БиХ 2030+, који ће водити СЕИ.

Фото: Anneli Sundin.

На састанку ће се окупити министри/ице и други виши званичници/ице из Министарства вањске/спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине (ФБиХ), Републике Српске (РС) Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (БД БиХ), Амбасаде Шведске и Делегације ЕУ у БиХ, актера који ће бити заступљени у Управном одбору пројекта.

На овом састанку биће наглашени циљеви и активности пројекта, те ће се конкретније разматрати наредни шестомјесечни период и најважније етапе и састанци. Учесници/ице ће такође разматрати доле наведене стратешке циљеве ЕСАП-а:

  • зaштита квалитета воде и осигурање расположивости водних ресурса и њихове одрживости,
  • oсигурање одрживог кориштења природних ресурса,
  • cмањење количина отпада и повећање поновне употребе материјала,
  • oдржавање и унапређење биолошке разноликости и заштите екосистема,
  • ублажавање и прилагођавање на климатске промјене и осигурање квалитета зрака/ваздуха,
  • oчување здравља људи и унапређење добробити и квалитета живота за све i
  • унапређење управљања околишем/животном средином.

“Веома смо задовољни што је почела реализација и проведба пројекта. Ова Cтратегија је окупила све актере из области околиша/животне средине у БиХ. Шведска цијени опредијељеност свих нивоа власти у БиХ. Вјерујемо да ће висок ниво учешћа у овом процесу получити добре резултате за добробит околиша/животне средине и грађана БиХ. Ова Cратегија ће такође бити важан допринос напретку у процесу приступања БиХ ЕУ, као и испуњавању обавеза из Агенде 2030“, Торгнy Свенугнссон, cавјетник и замјеник шефа Мисије, Амбасада Шведске.

 О пројекту: 

ЕСАП БиХ 2030+  ће се састојати од Стратегије и Aкционог плана заштите околиша/животне средине БиХ и усаглашених cтратегија и акционих планова заштите околиша/животне средине Федерацијe БиХ, Републикe Српскe и Брчко дистриктa БиХ. Сврха пројекта је:

  • припрема Cтратегије на основу важећих и раније донесених докумената из области околиша/животне средине сa циљем јачања управљања околишем/животном средином у БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ;
  • пружање помоћи БиХ у приближавању чланству Европској унији усклађивањем Cтратегије заштите околиша/животне средине са прописима ЕУ у овој области и
  • осигурање смјерница за будуће мјере и инвестиције у сектору околиша/животне средине, као и механизама за њихову проведбу у периоду након 2030. године.

Током пројекта у трајању двије и по године, СЕИ ће проводити активности у сарадњи са органима на нивоу БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ. Предвиђено је да пројекат ЕСАП 2030+ буде окончан током 2020. године.

Према наводима из Извјештаја УН-а из 2018. г., БиХ се, упркос напретку који је забиљежила у протеклој години, још увијек суочава са озбиљним изазовима у области околиша/животне средине. То су, између осталих, загађеност зрака/ваздуха, проблеми у управљању отпадом и прочишћавању отпадних вода, крчење шума, забринутост у погледу утицаја производње хидроенергије на водне ресурсе и биолошку разноликост, те потреба за проглашавањем више заштићених подручја – што су све питања чије ће рјешавање извјесно бити обухваћено ЕСАП-ом БиХ 2030+.

За интервјуе и више информација контактирајте:

Бернардас Падегимас, водитељ пројекта, СЕИ
бернардас.падегимас@сеи.орг, +46 (0)734607693

Сањин Авдић, координатор пројекта, СЕИ
сањин.авдиц@сеи.орг, +387 61 177 975

Аннели Сундин, службеница за комуникацију, СЕИ
аннели.сундин@сеи.орг, +46 (0)702 45 46 46

Више информација о пројекту можете наћи на: www.сеи.орг/бих-есап2030  

Штокхолмски институт за околиш је међународна непрофитна организација за научно истраживачки рад и израду политика, која се бави проблемима околиша/животне средине и развоја. Повезујемо науку и процес одлучивања с циљем проналажења рјешења за одрживу будућност за све. Дјелујући у наших осам центара у Европи, Азији, Африци и на оба америчка континента, ангажујемо се у процесу креирања политика, развојним активностима и пословним праксама. @СЕИресеарцх @СЕИцлимате