Plavo srce Evrope trebamo zaštititi

Bosna i Hercegovina je poznata kao plavo srce Evrope zbog mnogobrojnih netaknutih rijeka i vodotoka. Ipak, sistem upravljanja i zaštitu voda potrebno je unaprijediti. BiH trenutno razvija Strategiju i Akcioni...