Pregled dešavanja: Osvrt na 2020. godinu

Prethodnu godinu obilježile su mnoge promjene na globalnom nivou, ne samo zbog širenja pandemije, već i povećane zabrinutosti za naš okoliš. Bosna i Hercegovina je tokom 2020. godine napravila važan...