Webinar: Imperativ smanjenja korištenja uglja u kontekstu energetske tranzicije BiH

Cilj webinara je da se razmotri šta podrazumijeva neizvjesna budućnost za rudarska područja u BiH kako se već u ovoj fazi može usvojiti pozitivan pristup sa pozitivnim mjerama u rješavanju...