Završen četvrti ciklus sastanaka – Perspektive članova/ca radnih grupa i naredni koraci

U aprilu 2021. godine smo objavili članak u kojem smo predstavili neke od mnogih stručnjaka/kinja koji daju doprinos izradi strategije i akcionog plana okoliša za Bosnu i Hercegovinu (BiH ESAP...