U toku izrada Strategije i Akcionog plana zaštite okoliš za Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu,...

Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić, učestvovala je na trećem sastanku Upravnog odbora BiH ESAP 2030+, projekta koji ima za cilj izradu Strategije i Akcionog...