Dajana Đurić je jedina žena u Bosni i Hercegovini koja radi kao dimnjačarka. Živi u Brčkom, a čišćenjem dimnjaka se bavi nakon posla u Vladi Distrikta Brčko, gdje je stalno zaposlena. Po zanimanju je diplomirana ekologinja, i kvalificirana dimnjačarka. Dijana je, osim toga, članica radne grupe BiH ESAP 2030+.

U videu priča o tome kako je počela čistiti dimnjake, i šta je motivira da se time bavi.

U junu i julu 2021, sastali smo se sa više osoba iz BiH koje se u svom svakodnevnom radu bave pitanjima zaštite okoliša. One su podijelile svoje priče i razmišljanja o tome zašto i kako su odlučile raditi za održiviju budućnost.