Samir Lemeš je predsjedavajući Upravnog odbora Eko Forum Zenica. Organizacija Eko Forum Zenica u izradi ESAP-a BiH učestvuje na nivou BiH i entiteta, kao i Brčko distrikta.

U video zapisu koji slijedi, Samir pojašnjava angažman organizacije Eko Forum Zenica u provedbi Aarhuske konvencije u vezi s industrijskim zagađenjem u Zenici. Govori i o načinu učešća ove organizacije u procesu izrade ESAP-a BiH.

Eko Forum Zenica je članica mreže Aarhus centara BiH, zajedno sa centrima u Banja Luci, Sarajevu i Tuzli. Aarhus centri se zalažu za transparentnost u radu upravnih tijela i aktivno učešće građana u odlučivanju o pitanjima vezanim za okoliš.