Jedan stanovnik/ca BiH godišnje proizvede oko 353 kg otpada, a deponovanje otpada u BiH je i dalje daleko od standarda razvijenih zemalja. Zato je povećanje reciklaže otpada i smanjenje količine otpada za konačno odlaganje od ključne važnosti.

Mario Drmać, naglašava da je smanjenje otpada prvi korak ka čistijoj BiH i vjeruje da taj korak trebamo napraviti zajedno.

Tokom januara mjeseca 2021. godine su poznati novinari/ke i umjetnici/ce iznijeli svoje mišljenje o tome zašto i kako možemo zaštiti okoliš, unaprijediti kvalitet života, te kako će izrada ESAP-a BiH 2030+ doprinijeti unapređenju stanja okoliša u BiH.