Ali Sarajlić je učenik srednje škole u Konjicu, i aktivist u Udruženju “Pusti me da tečem”.

U ovom videu, on govori o fokusu svog aktivizma i djelovanja – zaštiti rijeke Neretvice i edukaciji drugih o važnosti vode.

U junu i julu 2021, sastali smo se sa više osoba iz BiH koje se u svom svakodnevnom radu bave pitanjima zaštite okoliša. One su podijelile svoje priče i razmišljanja o tome zašto i kako su odlučile raditi za održiviju budućnost.