Upravljanje prirodnim resursima podrazumijeva upravljanje resursima kao što su zemljište, šume, jestive, ljekovite i aromatične biljke, lov na divljač, mineralni resursi.

Marija Šestić kaže da je razumijevanje ograničenosti i ugroženosti prirodnih resursa od presudnog značaja budući da naše odluke po pitanju upravljanja prirodnim resursima utječu na sadašnje i buduće generacije.

Tokom januara mjeseca 2021. godine su poznati novinari/ke i umjetnici/ce iznijeli svoje mišljenje o tome zašto i kako možemo zaštiti okoliš, unaprijediti kvalitet života, te kako će izrada ESAP-a BiH 2030+ doprinijeti unapređenju stanja okoliša u BiH.