Belma Jahović,
GESEP stručnjakinja, lokalni partner: konzorcijum Enova d.o.o. Sarajevo & Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21